Anrejistre pou w’ vote par lapòs

Pou ou ka voté par mwayen lapòs, chwazi vil koté w’ rété a épi ranpli fòm lan. Aprè sa yo pral voyé paj ofisyèl pou mande vote par lapòs nan vil ou abité a, é koté w’ dwé ranpli si tout fwa ou ta vlé voté par lapòs.

Chwazi Vil Ou A*
Depi m’ bay enfòmasyon kontak mwen, M’ dakò pou Fon Edikasyon SEIU Florida kontakte avèk enfòmasyon konsènan pwochen kanpay yo.